Vincles

 
Specializations 
Art Direction

Clients
Sentits Barcelona
Fira Vincles

Ilustration
Oscar Medina

 

Sentits Barcelona is a meeting point between wines and people through the senses, a distributor of local and organic wines.

Ecology, human relations and professionalism are the main axes that define us. We work with local wineries that produce quality and environmentally sustainable wines.
Identity is developed through the concept of meeting point, linked to the value of proximity. The brand seeks to convey the reflection of a young and dynamic team, through a modern, close and lively character!
Emotion is a key factor and is present in the graphic through play with the exclamation mark, which emphasizes the dot symbol and contains in itself a surprise effect that catches the viewer’s attention.

Sentits Barcelona és un punt de trobada entre vins i persones a través dels sentits, una distribuïdora de vins de proximitat i ecològics.

L’ecologia, les relacions humanes i la professionalitat són els eixos principals què ens defineixen. Treballem amb cellers de proximitat que elaboren vins de qualitat i sostenibles amb el medi.
La identitat es desenvolupa a través del concepte punt de trobada, vinculat al valor de proximitat. La marca busca transmetre el reflex d’un equip jove i dinàmic, a través d’un caràcter modern, proper i viu!
L’emoció és un factor clau i és present en la gràfica a través del joc amb el signe d’exclamació, que emfatitza el símbol del punt i conté en si mateix un efecte sorpresa que crida l’atenció de l’espectador.

SONY DSC

EMAIL       JUDITVILARASAU@GMAIL.COM

INTAGRAM      @JUDITVILARASAU

@2020 JUDIT VILARASAU CREUS. ALL RIGHTS RESERVED.